Оголошення

Гришковецька селищна рада

оголошує конкурс на заміщення вакантної посади посадової особи

місцевого самоврядування:

- начальник відділу – головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарської діяльності апарату селищної ради.

Вимоги до кандидатів: громадянство України, освіта повна вища  відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або на державній службі  не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 5 років, вільне володіння державною мовою, персональним комп’ютером, знання податкового та бюджетного законодавства України.__________________________________________________________________

  

Особи, які відповідають вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:

 - заяву про участь в конкурсі ;

 - заповнену особову картку /форма П-2ДС/ з відповідними додатками;

 - дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

 - копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання,

    присудження наукового ступеня;

 - копію документа, який посвідчує особу;

 - копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних). 

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції», шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (nazk.gov.ua).

З метою об’єктивної оцінки знань і здібностей кандидатів на зайняття вакантних посад конкурсною комісією селищної ради проводиться іспит.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу. Останній день прийому документів для участі в конкурсі 04 листопада 2019 року до 17.00.

За Інформацією щодо подачі документів для участі у конкурсі на заміщення вакантних посад звертатися за адресою: смт  Гришківці,  вул. Червоний промінь,  4,  тел. 6-33-33.    

ПЕРЕЛІК

питань на перевірку знання Конституції України та Законів України

 

1. Питання на перевірку знання Конституції України

 

1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).

3. Форма правління в Україні (стаття 5).

4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

6. Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).

7. Найважливіші функції держави (стаття 17).

8. Державні символи України (стаття 20).

9. Конституційне право на працю (стаття 43).

10. Конституційне право на освіту (стаття 53).

11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

12. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).

13. Обов'язки громадянина України (статті 65 - 68).

14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).

15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).

16. Державний бюджет України (стаття 96).

17. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

18. Повноваження Президента України (стаття 106).

19. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).

20. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).

21. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117).

22. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).

23. Статус прокуратури України за Конституцією України (стаття 121).

24. Система судів в Україні (стаття 125).

25. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).

26. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).

27. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).

28. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).

29. Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147, 150).

 

2. Питання на перевірку знання Закону України

«Про службу в органах місцевого самоврядування»

 

1. Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування і посади в органах місцевого самоврядування за Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (статті 1, 2, 3).

2. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4).

3. Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5).

4.Основні напрями державної політики у сфері служби в органах місцевого самоврядування (стаття 6).

5. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8).

6. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9).

7. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10).

8. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11).

9. Обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням (стаття 12).

10. Декларація доходів посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 13).

11. Класифікація посад в органах  місцевого самоврядування (стаття 14)

12. Ранги посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 15).

13. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (стаття 16).

14. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування (стаття 18).

15. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 20).

16. Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 21).

17. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування; відповідальність посадових осіб місцевого самоврядування (статті 23, ).

3. Питання на перевірку знання Закону України

«Про  запобігання корупції»

1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).

2. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).

3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 45).

4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11).

5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції  (стаття 12).

6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 14).

7. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики (стаття 20).

8. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 2223).

9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 2527).

10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).

11. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).

12. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (стаття 36).

13. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).

14. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).

15. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації (статті 49,50).

16. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування (стаття 51).

17. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 53).

18. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).

19. Антикорупційна експертиза (стаття 55).

20. Спеціальна перевірка (стаття 56).

21. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи (стаття 61).

22. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (стаття 65).

 

4. Питання на перевірку знання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

1. Поняття місцевого самоврядування (стаття 2).

2. Система місцевого самоврядування (стаття 5).

3. Територіальні громади (стаття 6).

4. Ради - представницькі органи місцевого самоврядування (стаття 10).

5. Виконавчі органи рад (стаття 11).

6. Сільський  голова (стаття 12).

7. Загальна компетенція міських рад (стаття 25).

8. Виключна компетенція міських рад (стаття 26).

9. Загальна характеристика повноважень виконавчого органу ради (глава 2).

10. Повноваження селищного голови (стаття 42).

11. Порядок формування рад (стаття 45).

12. Сесія ради (стаття 46).

13. Депутат ради (стаття 49).

14. Виконавчий комітет селищної ради (стаття 51).

15. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 59).

16. Дострокове припинення повноважень ради (стаття 78).

17. Дострокове припинення повноважень селищного голови (стаття 79).

18. Повноваження в галузі оборонної роботи (стаття 36)

5. Перелік питань на перевірку знань, що стосуються роботи у відділі бухгалтерського обліку, звітності та господарської діяльності апарату селищної ради Гришковецької селищної ради

(начальник відділу – головний бухгалтер)

1. Нормативно-правове забезпечення організації та ведення бухгалтер­ського облiку, складання фiнансової звiтностi бюджетної установи.

2. Економічна класифікація видатків бюджету.

3. Звітний період, види звітності для бюджетної установи.

4. Поняття бюджетного правопорушення та нецільового використання бюджетних коштів.

5. Відповідальність за порушення бюджетного законодавства згідно із законами України.

6. Облікові регістри та первинні документи бухгалтерського обліку. Вимоги до порядку їх складання.

7. Вимоги складання та затвердження кошторису видатків на утри­мання державної установи та штатного розпису.

8. Нормативно-правове забезпечення порядку встановлення  окладів, доплат, надбавок та нарахування заробітної плати працівникам відділу освіти.

9. Складові заробітної плати працівників відділу освіти, види заохоче