У межах співпраці Всеукраїнської асоціації громад та Кафедри регіоналістики і туризму Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана запрошуємо до вступу на бакалаврат на вище згадану кафедру за спеціальністю 051 «Економіка» освітньо-професійною програмою «Економіка міста та урбаністика». ОПП «Економіка міста та урбаністика» є унікальною програмою та спрямованою на підготовку висококваліфікованих фахівців з економіки, які володітимуть сучасними теоретичними знаннями, методами, інструментами та практичними навичками для вирішення спеціалізованих задач із розвитку економіки міста та регіону, впровадження міських проектів, оцінки ринків і прийняття рішень щодо інвестування та реалізації бізнесідей у міському середовищі. Програма пропонує комплексний міждисциплінарний підхід до вивчення економіки міста / регіону та реалізує його через теоретичне навчання і практичну підготовку.

Наступний місяць, липень 2022 року – це місяць подачі документів для здобуття освітнього ступеня «бакалавра».

Запрошуємо долучитися до команди професіоналів – економістів урбаністичного спрямування.

Контактна особа від ВАГ – Базарна Ольга, [email protected] Контактна особа від КНЕУ – професор Огородник Віра Володимирівна [email protected]