Відділ соціального захисту населення Гришковецької селищної ради інформує!

Дата: 01.12.2022 16:41
Кількість переглядів: 269

Фото без опису

Запитання / Відповіді:

Якщо власник житла отримує компенсацію за проживання ВПО чи має він право отримувати субсидію?

 

Отримання компенсації не впливає на право особи отримувати субсидію. Це різні види допомоги, тому, якщо немає інших підстав відмови в субсидії, така особа може отримувати одночасно і компенсацію за проживання ВПО і субсидію.

 

Відповідно до Постанови від 20.07.2020 №632 «Деякі питання виплати державної соціальної допомоги», до середньомісячного сукупного доходу не включаються такі соціальні виплати: допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам; компенсація витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період дії воєнного стану.

 

 Особливості надання субсидії для внутрішньо переміщених осіб

 

Внутрішньо переміщені особи, які не зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), але фактично проживають у ньому  без укладеного договору наймання (оренди) житла мають право на призначення житлової субсидії одному із членів домогосподарства.

В такому випадку склад домогосподарства декларується заявником під час звернення за призначенням житлової субсидії з додаванням до заяви необхідних документів, що підтверджують проживання за фактичною адресою домогосподарства: довідка ВПО та акт обстеження.

 

Після закінчення строку отримання житлової субсидії домогосподарствам, в складі яких є ВПО, автоматичне призначення не відбувається, а заявник повинен знов звернутися із відповідним переліком документів для її призначення на наступний період.

 

Чи потрібно ВПО для отримання субсидії додатково (крім довідки ВПО) надавати акт обстеження?

 

ВПО мають право на отримання субсидій за фактичним місцем проживання, а не за місцем реєстрації. При цьому дозвіл власника орендованого житла не передбачений чинним законодавством. Для ВПО не є обов’язковим подавати договір оренди житла – однак у такому випадку посадова особа виконавчого органу  роблять акт обстеження щодо фактичного проживання та передають до УПФУ. Це необхідно для того, щоб визначити склад сім`ї та підтвердити те, що зазначено у декларації, бо в цьому приміщенні можуть бути зареєстровані інші особи.

 

Інші підходи і обмеження, щодо врахування доходів для ВПО такі ж, як і для всіх громадян. До доходів ВПО не враховується допомога на проживання, яка виплачується на підставі Постанови КМУ 332.

 

Чи при розрахунку до субсидії враховується дохід членів сім’ї, які не проживають, але зареєстровані. Як правильно прийняти від такого домогосподарства документи?

 

Якщо члени сім’ї, які зареєстровані але не проживають у домогосподарстві, нададуть підтверджуючі документи про фактичне місце їх проживання, тоді дохід таких членів сім’ї при розрахунку до субсидії не враховуються.

 

У випадку, коли в складі домогосподарства кількість фактично проживаючих зареєстрованих членів домогосподарства є меншою, ніж кількість членів домогосподарства, зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку), соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування розраховуються на фактично проживаючих зареєстрованих за цією адресою членів домогосподарства.

 

Рішення в таких випадках приймаються на підставі актів обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства/ фактичного місця проживання особи та/або документів, що підтверджують «непроживання» особи за адресою домогосподарства.

 

 У зв'язку з війною люди були змушені виїхати за кордон. Як їх враховувати до складу сім'ї при подачі документів на субсидію?

 

Житлова субсидія не призначається (у тому числі на наступний період), якщо  у складі домогосподарства є особи, які досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії, і в цьому періоді такі особи перебували за кордоном сукупно більше 60 днів.

 

До 60-денного періоду перебування за кордоном не включаються дні службового відрядження, лікування, навчання або догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, що підтверджується відповідними документами, а також дні перебування за кордоном – протягом періоду воєнного стану в Україні та двох місяців після його припинення або скасування. При цьому соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування за адресою домогосподарства на таких осіб в період перебування їх за кордоном не розраховуються.

 

Як здійснюється призначення допомоги на опалення, якщо будинок пошкоджено?

 

До Положення про порядок призначення житлових субсидій було внесено зміни, відповідно до яких

 

при визначенні права на субсидію особам, які мають у власності більше, ніж одне житлове приміщення, не враховується житло, яке знищене/непридатне для проживання внаслідок бойових дій або з інших причин, за наявності відповідної інформації в державному реєстрі майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, або за умови подання документального підтвердження від органів місцевого самоврядування такого факту знищення/пошкодження житлового приміщення.

 

Розрахунок розміру житлових субсидій в опалювальний сезон домогосподарствам, що розташовані в населених пунктах, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій, здійснюється на підставі акту обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства/фактичного місця проживання особи та акту про відсутність централізованого постачання теплової енергії та/або природного газу, який складається ОМС.

При цьому, якщо особа намагається подати документи на субсидію саме на те житло, яке було пошкоджено/зруйноване і в цьому житлі відсутнє нарахування комунальних послуг то така заяви протирічить самому визначенню субсидії і така особа не має право на отримання виплат субсидії на пошкоджене житло.

 

З 1 грудня 2022 року нарахування пільг та субсидій буде здійснюватися Пенсійним фондом. Надайте роз’яснення, як ми (ЦНАП) будемо працювати з Пенсійним фондом, чи будемо ми приймати документи, чи потрібні узгодженні рішення між міською радою та пенсійним фондом?

 

Оскільки територіальні органи Пенсійного фонду – це є орган виконавчої влади і не є в підпорядкуванні органу місцевого самоврядування, тому співпраця між ЦНАП та ТП УПФ повинна відбуватись на підставі Узгодженого рішення (угоди, меморандуму) про співпрацю. Наступним кроком вносяться зміни в Перелік адмінпослуг, які надаються через ЦНАП, де вже надавачем має бути не УСЗН, а ТП ПФУ; представники ТП Пенсійного фонду надають ЦНАП оновлені інформаційні картки з прописаною процедурою надання послуг, а також технологічні картки, де відображено процес взаємодії для надання послуг.

 

ЦНАП і надалі може приймати документи, оскільки Постановою визначено, що: заяви з необхідними документами також приймаються уповноваженими посадовими особами виконавчого органу та посадовими особами центру надання адміністративних послуг, виключно з формуванням електронної справи.

 

 Куди необхідно буде направляти та в якому вигляді пакет документів на субсидію після 1 грудня?

 

Уповноваженні особи ОМС чи ЦНАП здійснюють прийом документів При оформленні допомоги одиноким матерям та малозабезпеченим сім’ям на звернення мають право особи, які через тривалу хворобу не мали змоги працювати. Прошу надати роз’яснення який період вважається «тривалою хворобою» та які медичні документи повинні підтверджувати тривалу хворобу?

 

Якщо людина перебувала в складних життєвих обставинах, викликаних інвалідністю, тривалою хворобою такі обставини повинні бути підтверджені документально, а саме висновком лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я встановленого зразка. З метою надання такого висновку проводиться експертиза тимчасової непрацездатності — комплексне оцінювання порушень функціонального стану організму та інших причин, що визначають факт тимчасової втрати працездатності, установлення строку непрацездатності, визначення клінічного та трудового прогнозу відповідно до встановленого діагнозу.

 

В ході експертизи встановлюють, чи необхідно видавати листок непрацездатності чи інший документ, що засвідчує тимчасову втрату працездатності.

 

Чи має право громадянин на призначення соціальної послуги з догляду на непрофесійній основі за особою похилого віку, з якою спільно проживають, ведуть спільне господарство, але не є родичами?

 

Відповідно до Постанови 859, затверджено Порядок призначення і виплати компенсації за догляд на непрофесійній основі особам із числа членів своєї сім’ї, які спільно з нею проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки. Проте частиною другою статті 3 Сімейного кодексу України передбачено, що сім`ю складають особи, які спільно проживають, пов`язані спільним побутом, мають взаємні права та обов`язки.

 

Згідно з абзацом п`ятим пункту 6 мотивувальної частини рішення Конституційного Суду України від 03 червня 1999 року № 5-рп/99 у справі про офіційне тлумачення терміну «член сім`ї» членами сім`ї є, зокрема, особи, які постійно з ним мешкають і ведуть спільне господарство. До таких осіб належать не тільки близькі родичі (рідні брати, сестри, онуки, дід і баба), але й інші родичі чи особи, які не перебувають з особою у безпосередніх родинних зв`язках (брати, сестри дружини (чоловіка); неповнорідні брати і сестри; вітчим, мачуха; опікуни, піклувальники, пасинки, падчерки й інші). Обов`язковими умовами для визнання їх членами сім`ї, крім спільного проживання, є: ведення спільного господарства, тобто наявність спільних витрат, спільного бюджету, спільного харчування, купівля майна для спільного користування, участь у витратах та утримання житла, його ремонт, надання взаємної допомоги, наявність усних чи письмових домовленостей про порядок користування житловим приміщенням, інших обставин, які засвідчують реальність сімейних відносин.

 

Отже, законодавство не передбачає вичерпного переліку членів сім`ї та визначає критерії, за наявності яких особи складають сім`ю. Такими критеріями, для віднесення до кола членів однієї сім`ї, є спільне проживання (за винятком можливості роздільного проживання подружжя з поважним причин і дитини з батьками), спільний побут і взаємні права й обов`язки осіб, які об`єдналися для спільного проживання.

Такий правовий висновок висловлено Верховним Судом у постановах від 31 березня 2020 року у справі №205/4245/17 та від 23 квітня 2020 року у справі №686/8440/16-ц.

 

Таким чином, працівник ЦНАП приймає документи від заявника, а кінцеве рішення приймають УСЗН. При цьому особа, не згодна із рішенням має право його оскаржити.

 

В яких випадках людина, яка досягла пенсійного віку, але не набула права на пенсію, може оформитися як малозабезпечена?

 

Для отримання допомоги як малозабезпечена особа, така людина повинна обов’язково мати дохід.

 

Як відбувається надання послуги згідно Постанови КМУ №859 від 23.09.2020 «Деякі питання призначення та виплати компенсації фізичним особам , які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі» для ВПО?

 

Постановою Кабінету міністрів України від 7 травня 2022 року № 591 «Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 р. № 859 і від 6 жовтня 2021 р. № 1040» пункт 1 Порядку подання та оформлення документів, призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, доповнено абзацом в якому зазначено, що, якщо у зв’язку з введенням в Україні або окремих її місцевостях надзвичайного або воєнного стану фізична особа, яка надає соціальні послуги, та особа, якій вона надає соціальні послуги з догляду, стали внутрішньо переміщеними особами, компенсація призначається і виплачується за новим місцем їх проживання/перебування.

 

ВПО виїхала за кордон, не повідомивши ЦНАП, і не скасувавши довідку, які подальші дії ЦНАП?

 

Відповідно до чинного законодавства, ЦНАП не може скасувати довідку без поданої заяви ВПО або отримання відомостей з ДМС про підтвердження перетину кордону. У даному випадку у людини залишається статус ВПО до повернення в Україну або до того часу, поки орган соціального захисту населення не проведе перевірку ВПО щодо її місця перебування.

 

Нюанси отримання власниками житла компенсації за проживання ВПО-членів сім'ї. Хто конкретно до них відноситься (діти, внуки, які проживають та зареєстровані окремо, ін.) В якому випадку власник не отримає коштів?

 

Компенсація не надається власникам житла за прихисток членів сім'ї – дружини, чоловіка, їх неповнолітніх дітей, інших членів сім’ї, які спільно проживають та пов’язані спільним побутом (батьки, повнолітні діти, тощо), у разі виникнення додаткових нюансів рішення щодо нарахування чи відмови в нарахуванні приймає орган який уповноважений розглядати такі звернення та приймати рішення щодо нарахування.

 

 Чи можуть зараз адміністратори приймати довіреності видані російською федерацією? Якщо так, то в якому форматі?

 

Постановою Кабінету Міністрів України № 187 від 03 березня 2022 року передбачається, що виконання будь-якого договору, стороною якого є громадянин російської федерації або юридична особа, яка має відношення до рф, забороняється. Такі договори будуть визнаватися нікчемними.

 

Тобто, якщо аналізувати положення законодавства України, прийнятого після 24 лютого 2022 року, можна побачити, що будь-які документи для громадян Росії в Україні не можуть бути оформлені.

 

Наприклад, Ви маєте довіреність від громадянина рф на укладення договору оренди. Навіть, якщо така довіреність була видана до 24 лютого 2022 року, то все одно укладати будь-які договори з використанням цієї довіреності неможливо. Оскільки це буде порушенням мораторію і, як наслідок, визнання такого договору нікчемним.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь