Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського, відроджений у Києві в 2016 році, запрошує на навчання для підготовки фахівців освітного ступеня магістр за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування" на заочну форму навчання за державним замовленням та за кошти фізичних (юридичних) осіб відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 789.

Зарахування до магістратури відбудеться за результатами складання:

- єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ), що передбачає виконання завдань двох тестів: із загальних навчальних компетентностей та предметного (зараховується з будь-якого напряму);

- єдиного вступного іспиту (ЄВІ) - це тестування з іноземної (англійської, німецької, французької або іспанської) мови.

Термін навчання - 16 місяців. Іногородні студенти забезпечуються гуртожитками.