A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Гришковецька громада
Житомирська область, Бердичівський район

ФОРМА ПРОПОЗИЦІЇ ІДЕЇ ПРОЕКТУ

ФОРМА ПРОПОЗИЦІЇ ІДЕЇ ПРОЕКТУ

 

до Плану реалізації Стратегії розвитку

Вчорайшенської сільської об’єднаної територіальної громади

на період до 2027 року

 

Ваші контакти:

Прізвище, Ім’я,

по-батькові:

 

Телефон (стаціонарний і

мобільний):

 

Електронна адреса:

 

Завдання в Стратегічному

плані, якому відповідає проект:

Номер і назва завдання зі Стратегічного плану розвитку Вчорайшенської сільської об’єднаної територіальної громади, якого стосується проектна ідея.

Назва проекту:

Назва проекту повинна відображати його зміст, використовуючи

настільки мало слів, наскільки це можливо.

Цілі проекту:

Зазначте одну або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок

реалізації проекту.

Територія на яку проект

матиме вплив:

Зазначте, в яких населених пунктах має здійснюватись проект.

Орієнтовна кількість

отримувачів вигод

Зазначте, яка кількість населення яких соціальних груп буде

отримувачем вигод від реалізації проекту.

Стислий опис проекту:

Максимально стислий опис (не більше 200 слів) проблеми і змін, які

буде досягнуто, внаслідок реалізації проекту.

Очікувані результати:

Виключно ключові очікувані результати повинні бути зазначені у наступній формі «завершено», «створено», «підготовлено», «навчено» і т.д.

Очікувані результати мають чітко вести до досягнення завдань, на які спрямований проект.

Очікувані результати повинні містити також кількісні показники результативності реалізації проекту (у разі наявності)

Ключові заходи проекту:

Зазначте лише ключові групи заходів у формі «створення»,

«підготовка», «організація» і т.д. Заходи повинні вести до досягнення зазначених очікуваних результатів.

Період здійснення:

з (місяць / рік) - до (місяць / рік):

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.

2020

2021

2022

Разом

 

 

 

 

Джерела фінансування:

Перерахуйте джерела фінансування проекту (обласний бюджет,

місцевий бюджет, державний бюджет, публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародна технічна допомога, тощо).

Ключові потенційні учасники реалізації

проекту:

Які організації можуть бути залучені і яка їх роль (фінансування, реалізація, партнерство)?

Інше:

Будь-яка інша важлива інформація щодо ідеї проекту.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора